ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας.

rodos@dkelectronics-systems.gr
2241112604 6974182370
Λίνδου 80, Τ.Κ. 85100 Ρόδος Δωδεκανήσου
kos@dkelectronics-systems.gr
2242118522 6974182370
Εθν. Μακαρίου 5, Τ.Κ. 85 300, Κως Δωδεκανήσου